Presentation av företaget:

 

Optimal Energi AB startade:1991

Ägare: Tommy Westin, Torbjörn Westin

Vårt kontor och verkstad ligger: Solfagravägen 42, Huddinge

Antal anställda: 15 st.

Årlig omsättning: ca. 20-25 milj/år exkl. moms

 

 

Vårt mål / inriktning

 

Vårt kvalitets- och miljöarbete ligger som en röd tråd i alla arbeten vi utför. Det garanterar ett fackmannamässigt utförande och nöjda beställare/nyttjare. Idag är vi ett komplett företag som utför entreprenad- och servicearbeten inom bygg-, rör- och luftbehandling.

 

I första hand använder vi alltid egen personal. Vi tar ett totalansvar med kort beslutsprocess mellan beställare/entreprenör. Vi har därför satsat medvetet på medarbetare som har en specialkompetens men som kan gå utanför om det behövs.

 

 

 

 optimalenergi.se © Copyright Optimal Energi AB 2012 • Solfagravägen 42, 141 45 Huddinge •

Tel: 08-608 10 80, Fax: 08-608 10 80